Operantors performance-experter ger dig

Konkreta ledarverktyg för högre produktivitet och arbetsglädje

Med vår hjälp kan du skapa en arbetsplats där människor vill jobba och utvecklas. Du får konkreta metoder du kan använda med en gång – praktisk nytta med evidensbaserad grund.

Föreställ dig för ett ögonblick att du skulle vilja bidra till en arbetsplats där människor trivs och gör storartade insatser varje dag – bara för att de vill. Hur skulle du då gå till väga? Läsa en bok om någon karismatisk ledare du skulle vilja likna? Inspirerande? Visst, men svårt att omsätta i praktiken.

Ta i stället del av vetenskaplig kunskap om människors beteende och träna med vår hjälp upp dina egna färdigheter att få människor att utveckla sina bästa sidor. Redan efter första timmen har du lärt dig kraftfulla metoder – som funkar.

Kontakta oss, vettja!
[]
1 Step 1
Kontakta oss, vettja!
Förnamn
Efternamn
Fråga...eller kommentar
0 /
Previous
Next
För dig som är chef

Du leder en komplex verksamhet där kraven ofta är motstridiga, du tvingas till ständiga (om-) prioriteringar. Du får ofta hantera personalproblem.

Så får du struktur genom självreflektion, återkoppling och tydliga verktyg för problemlösning, feedback, mötesledning. Du utvecklar ditt coachande ledarskap. Läs mer om – Chefscoachning

När verksamheten haltar

Effektiviteten saknas. Arbetsmiljön är hård – fylld av kritik och dålig motivation. De förändringsinsatserna ni genomfört har inte gett den ökade produktivitet ni räknade med.

Så får du konkreta verktyg för att skapa en positiv organisationskultur, där arbetsglädje och produktivitet samverkar. En arbetsmiljö som kännetecknas av feedback och tydlighet. Mer tid läggs på att verkligen ge värde åt kunderna. Läs mer om – Utbildning Ledare

Långsiktigt hållbart

Ni har genomfört förändringar, men alla faller tillbaka till hur de brukar göra. Ni står inför ett förändringsarbete och vet svårigheterna med att få det nya sättet att fästa. Det behövs ett systemomfattande grepp för säkerställa implementering och varaktig förändring.

Så får du en praktiskt genomförbar strategi för att förbättra produktivitet och lönsamhet samtidigt som du stärker medarbetarnas engagemang. Medarbetare och chefer på alla nivåer i organisationen pratar samma språk, lär av varandra och delar med sig av kunskaper för kontinuerliga förbättringar. Läs mer om – SixBoxes – Performance Thinking

Chefscoachning

Att leda är inte sällan ett ensamt jobb. Det kan vara svårt att hitta forum för att ventilera frågor som berör den egna verksamheten och personalen. För att inte tala om svårigheterna att diskutera gränslandet mellan privatliv och chefskap.

Genom vårt coachingprogram får du såväl konkreta verktyg för att leda och strukturera din verksamhet, som möjlighet till självreflektion och personlig återkoppling. Våra coacher är legitimerade psykologer med stor vana av att coacha både chefer och specialister.

Tillsammans definierar vi konkreta målsättningar med coachningen, som följs upp under programmet genom arbetsplatsbesök med feedback i realtid, samt utvärdering efter genomfört program.

Mer om coachning

Utbildning Ledare

Det är din uppgift att leda och fördela arbetet, motivera medarbetare och säkerställa att ni når uppsatta mål.

Ditt personliga beteende som ledare har stor betydelse för den organisationskultur och arbetsmiljö som ni har på er arbetsplats.

Vilka ledarfärdigheter behöver du utveckla som ledare? Med en kartläggning av dina och organisationens behov kompletteras basprogrammet med ett urval av de utbildningsmoduler som är mest relevanta för dig.

Utbildningen kombinerar teori, upplevelsebaserad inlärning och reflektioner – enskilt och i grupp. Du får många möjligheter till feedback i realtid.

Mer om Ledarutbildning

SixBoxes – Performance Thinking

Har du någon gång initierat ett förändringsarbete så har du sannolikt insett hur svårt det är att få förändringar att verkligen bli bestående.

Hur mycket skulle ni spara om du kunde säkerställa att era strategier, lanseringar, förändringsinitiativ och processförbättringar genomförs och kommer i användning?

Vi hjälper er att skapa en kultur för effektivitet och resultat i hela organisationen med SixBoxes – Performance Thinking. SixBoxes – Performance Thinking är mer än en metodik. Det är ett systemomfattande sätt för att enkelt och klart förstå och kommunicera effektivitetsförbättring.

Konkret att tillämpa och enkelt att lära andra. Och när synsättet är gemensamt över organisationen driver det på samarbete och samverkan mellan individer och enheter.