Dig vill vi jobba med!

  • Som ser en grundlig insats i förändring för förbättrade prestationer och engagemang som en investering för din organisation.
  • Verkligen ser dina medarbetare som en resurs du värderar och behöver för att skapa kundvärde. Inte som en kostnad för driften.
  • Är personligen engagerad i förändringsarbetet och är villig till individuell förändring.
  • Du som har självkännedom och ser hur du bidrar till det nuvarande läget.

  • Ger och söker feedback aktivt.
  • Har humor och inte tar dig själv på blodigaste allvar.
  • Vill ha vår hjälp.

Vi vill inte jobba med dig!

Som vill ha en snabb fix

Vi försöker alltid få till en tidig förändring, även om den är liten. Tidig framgång skapar lust att fortsätta och håller uppe motivationen. Men ofta är problemet komplext eller har funnits under lång tid. Att vidmakthålla förändrade arbetssätt och få nya beteenden att bli vanor kan ta tid. Och kräva ihärdigt arbete.

Som är ovillig att förändra dig själv

Det problem som du står inför är inte isolerat. Du finns med i bilden och har en påverkan. Att fortsätta som du gjort tidigare ger förmodligen samma resultat som du har nu. Din insats i förändringsarbetet är jätteviktigt, du har inflytande och det du gör sänder signaler till omgivningen.

Som skyller på medarbetarna

Om du inte har en outtömlig budget för rekrytering, så har du de medarbetare du har. Lägg då din energi på att påverka de faktorer som är under din kontroll – de är fler än du anar. Och de har stor betydelse för vad dina medarbetare säger och gör. Gräv där du står.

Som inte själv engagerar dig i förändringsarbetet.

Förändrade arbetssätt och nya beteenden kräver hårt arbete. Du som ledare måste självklart engagera dig aktivt i förändringsarbetet. Vi samarbetar med dig för att lösa prestationsproblemen – tillsammans! Vi levererar inte hyllvaror, utan insatser som är anpassade till era specifika behov och utmaningar. Tycker inte du att förändringen är viktig, gör inte vi det heller.