Vision

Operantors vision är att alla människor som arbetar får hjälp att prestera sitt allra bästa. När vi som människor och medarbetare känner att vi bidrar till något meningsfullt och är behövda, mår vi bättre. Och presterar vårt bästa. 

Kontakta oss, vettja!
[]
1 Step 1
Kontakta oss, vettja!
Förnamn
Efternamn
Fråga...eller kommentar
0 /
Previous
Next

Affärside'

Operantor hjälper företag i behov av förändring att aktivt bidra till ett mänskligare arbetsklimat och långsiktigt hållbar verksamhet.

I klartext:

Att hjälpa chefer och företagsledare i behov av förändring att skapa arbetsmiljöer som underlättar arbetet för de människor som gör jobbet så att de kan prestera på topp. Och trivas med det.

Skälen för förändring kan vara:

  • Dålig lönsamhet – folk jobbar men företaget tjänar inte tillräckligt med pengar
  • Dålig produktivitet – folk jobbar inte eller jobbar hårt, men med fel saker.
  • Krav om förändring – myndigheter, ägare eller marknad kräver förändring. Nya system/processer skall införas.
  • Dåligt medarbetarengagemang – folk jobbar inte, säger att de inte trivs. Hög personalomsättning.
  • Dåligt arbetsklimat – ofta konflikter som kostar energi och pengar. Hög personalomsättning. Hög sjukskrivning. Klagomål. Låg produktivitet.
  • Räcker inte till som chef – privatliv och arbete är svårförenligt. För hög arbetsbelastning.

Värderingar

Alla personer vi mött hittills har varit förväntansfulla när de klivit in på sitt nya jobb den första arbetsdagen. De har alla velat bidra och göra nytta. Alla har inte kvar samma känsla efter några år. Någonting förändrades under tiden på jobbet.

Från vetenskapen om beteenden har vi övertygats om att den omgivande miljön påverkar det människor säger och gör – deras beteenden. De konsekvenser en människas beteende får, påverkar hur denne kommer att bete sig i framtiden.

De beteenden som följs av positiva konsekvenser överlever och frodas, de beteenden som får negativa konsekvenser upphör. Miljön bidrar till ett naturligt urval av beteenden.

På samma sätt som individuella beteenden påverkas av den omgivande miljön, beror mycket av det som händer i en organisation på omvärldsfaktorer. Vi ser organisationer som ett flertal delar som i ömsesidigt beroende formar en sammantagen enhet – vi tillämpar ett system-synsätt.

Det är omöjligt, opraktiskt och onödigt att studera samtliga aktiviteter i en organisation. Vi fokuserar på de aktiviteter och beteenden som producerar värdefulla produkter (outputs) vilka bidrar till organisationens verksamhetsresultat och överlevnad.

Operantor hjälper företag i behov av förändring att aktivt bidra till ett mänskligare arbetsklimat och långsiktigt hållbar verksamhet.