Specialistutbildning

Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

 Tillsammans med Dr. Carl Binder, USA, [B.F. Skinner’s siste doktorand] har vi tagit fram kursinnehåll för specialistkurser i Systemisk Prestationsledning.
Kurserna riktar sig till legitimerade psykologer som vill åstadkomma värdefulla bidrag till organisationer, som intern eller extern konsult.

Exempel på uppdrag kan vara: säkerställa att utbildning ger önskad effekt, förbättra kvalitet i tjänster eller produkter, underlätta vid införande av nya metoder, processer eller system, underlätta för nyanställda, förbereda chefer för högre nivåer, kartlägga riskkällor för produktionsstörningar, m.m.

 

I de här kurserna är det din egna prestation som står i fokus. Du kommer att lära dig att tillämpa ett systemiskt tillvägagångssätt för att analysera, etablera och förbättra prestationer hos individer, i processer och i organisationer – systemisk prestationsledning.

Kurserna har kurstart under hösten 2019. Se kursbeskrivningarna för mer detaljer.

Psykologen som förändringsledare - Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning (Systems-Oriented OBM)

Plats: Stockholm

Kursdatum: 2019-10-07–08 samt 2019-11-11–12

Sista anmälan 2019-09-05

När prestationer uteblir i organisationen pekas oftast individen ut som orsak. Som psykologer förväntas vi kunna ”fixa” till de som gör fel. Att basera analys och åtgärd för en sådan förfrågan på individnivå är ofta bristfälligt och förenklat. Effekterna blir sällan varaktiga då verkligheten är mer komplex.

Med systemisk prestationsledning tillför du, i samarbete med andra, ett mätbart värde till organisationen som en fungerande enhet. Förbättring av endast en del av organisationen utan hänsyn till dess sammanhang kan t.o.m. skada organisationen som helhet.

Systemisk Prestationsledning - Avancerad kurs

Plats: Stockholm/ Uppsala

Kursdatum: 2020-01-27–28 samt 2020-03-02–03

Sista anmälan 2019-12-12

I den här kursen fördjupar vi analysen och tar oss an mer komplexa prestationsutmaningar. Fokus ligger på de serier av aktiviteter i vår organisation som skapar värde för kunder och brukare – processer.

Du kan läsa den här kursen fristående. Har du ingen tidigare erfarenhet av organisationsutveckling kan kanske tempot upplevas som högt. Grunderna repeteras och det är nya färdigheter som visuell organisationskartläggning, processdesign och processledning, vi lägger tonvikten på

[[[["field12","equal_to","Nej"]],[["show_fields","field14"]],"and"],[[["field12","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field17,field11,field2,field3,field4,field20,field16,field18,field19,field5,field6,field9,field10"]],"and"],[[["field6","equal_to","Annat"]],[["show_fields","field8"]],"and"]]
1 Step 1

Anmälan Specialistkurs


Anmäl dig här för Specialistkurs för psykologer.

Jag är leg. psykolog

Sorry vännen, men de här kurserna är endast för legitimerade psykologer! Vill du ändå lära dig om systemisk prestationsledning? Kontakta johan@operantor.se

Organisationsnamn och Faktureringsadress :

MatpreferenserVälj en
Allergier

Kurslokal, Saturnus Konferens:

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right