Specialistkurser för Psykologer

Från Beteendeanalys till Systemisk Prestationsledning

Tillsammans med Dr. Carl Binder, USA, [B.F. Skinner’s siste doktorand] har vi tagit fram kursinnehåll för specialistkurser i Systemisk Prestationsledning. Kurserna riktar sig till legitimerade psykologer som vill åstadkomma värdefulla bidrag till organisationer, som intern eller extern konsult. Exempel på uppdrag kan vara: säkerställa att utbildning ger önskad effekt, förbättra kvalitet i tjänster eller produkter, underlätta vid införande av nya metoder, processer eller system, underlätta för nyanställda, förbereda chefer för högre nivåer, kartlägga riskkällor för produktionsstörningar, m.m.

I de här kurserna är det din egna prestation som står i fokus. Du kommer att lära dig att tillämpa ett systemiskt tillvägagångssätt för att analysera, etablera och förbättra prestationer hos individer, i processer och i organisationer – systemisk prestationsledning.

Kurserna har kurstart under våren 2018. Se kursbeskrivningarna för mer detaljer.

Psykologen som förändringsledare

När prestationer uteblir i organisationen pekas oftast individen ut som orsak. Som psykologer förväntas vi kunna ”fixa” till de som gör fel. Att basera analys och åtgärd för en sådan förfrågan på individnivå är ofta bristfälligt och förenklat. Effekterna blir sällan varaktiga då verkligheten är mer komplex.

Med systemisk prestationsledning tillför du, i samarbete med andra, ett mätbart värde till organisationen som en fungerande enhet. Förbättring av endast en del av organisationen utan hänsyn till dess sammanhang kan t.o.m. skada organisationen som helhet.

Hämta kursplanen här

Systemisk Prestationsledning - Avancerad kurs

I den här kursen fördjupar vi analysen och tar oss an mer komplexa prestationsutmaningar. Fokus ligger på de serier av aktiviteter i vår organisation som skapar värde för kunder och brukare – processer.

Du kan läsa den här kursen fristående. Har du ingen tidigare erfarenhet av organisationsutveckling kan kanske tempot upplevas som högt. Grunderna repeteras och det är nya färdigheter som visuell organisationskartläggning, processdesign och processledning, vi lägger tonvikten på.

Hämta kursplanen här

Psykologen som förändringsledare - ONLINE

Med systemisk prestationsledning tillför du, i samarbete med andra, ett mätbart värde till organisationen som en fungerande enhet.

Kursen är en kombination av självstudier och lärarledda workshops. Vi träffas i grupp över internet, halv-dag vid 6 tillfällen. Sammanlagt 24 timmar lärarledd undervisning. Dessa workshops och gruppövningar spelas in så att du kan repetera och träna mer i egen takt. Mellan undervisningstillfällena har kursdeltagarna möjlighet att få peer-to-peer coachning, där deltagarna i par eller grupper om tre hjälper varandra med de hemuppgifter som delas ut i samband med workshops.

Avvakta beslut om kursstart för Online-kursen.

[[[["field2","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field3,field5,field4,field6,field7,field8,field9,field10,field11,field12,field13,field14,field16,field17,field18,field20"]],"and"]]
1 Step 1
Anmälan specialistkurs
Leg. psykologBekräfta din utbildning.
Kursdeltagare
KursVälj en kurs
Förnamn
Efternamn
Telefon
FörkunskaperVälj de som stämmer in
Fakturamottagare
Organisation
Fakturamottagare
Postadress
Postnummer
ReferensFakturareferens eller konto
Tillägg? Frågor?Är det något annat jag behöver veta? Eller du undrar över?
0 /
Previous
Next

Se vad tidigare kursdeltagare tycker om kursen:

Var kursen värdefull för dig?

  • Absolut! Jag (och min verksamhet) har redan haft nytta av det! För att ge ett exempel: Vi har identifierat 2 förbättringsåtgärder som vi ska försöka att implementera i den avd. jag verkar i just nu.
  • Fått många tankar till mitt arbete & hur jag vill utveckla det och mina arbetsuppgifter. Nytt tankesätt som kan användas i de flesta sammanhang. Jättebra och rolig, pedagogisk föreläsare, lyhörd, bra handledare. Kursen är en av de bättre!
  • Oerhört värdefullt att öva på plats, att vi får teori och parktik varvat.
  • Kursen har ett stort värde då det ger en hel del nya sätt att se på organisationer och dess förändring. Värdefullt är också språket kring prestationer som jag kommer att använda i min organisation.